Tetramorium ferox silhavyi

AntWiki: The Ants --- Online
Jump to navigation Jump to search
Tetramorium ferox silhavyi
Scientific classification (junior synonym of Tetramorium ferox)
Kingdom: Animalia
Phylum: Arthropoda
Class: Insecta
Order: Hymenoptera
Family: Formicidae
Subfamily: Myrmicinae
Tribe: Crematogastrini
Genus: Tetramorium
Species: Tetramorium ferox silhavyi
Kratochvíl, 1941

This taxon is not in use as it is currently considered to be a junior synonym of Tetramorium ferox.

Nomenclature

The following information is derived from Barry Bolton's Online Catalogue of the Ants of the World.

  • silhavyi. Tetramorium (Lobomyrmex) ferox subsp. silhavyi Kratochvíl, in Novak & Sadil, 1941: 84, fig. 1 (w.q.) CZECHOSLOVAKIA. [Also described as new by Kratochvíl, in Kratochvíl, Novak & Snoflak, 1944: 72.] Junior synonym of ferox: Bernard, 1967: 235; Radchenko, 1992b: 55.

References

  • Bernard, F. 1967a [1968]. Faune de l'Europe et du Bassin Méditerranéen. 3. Les fourmis (Hymenoptera Formicidae) d'Europe occidentale et septentrionale. Paris: Masson, 411 pp. (page 235, Junior synonym of ferox)
  • Kratochvíl, J. 1941b. [Untitled. New subgenera of Tetramorium, and a new subspecies, Tetramorium ferox silhavyi, attributed to Kratochvíl.]. P. 84 in: Novák, V., Sadil, J. Klíc k urcování mravencu strední Evropy se zvlástním zretelem k mravencí zvírene (page 84, fig. 1 worker, queen described)
  • Kratochvíl, J. 1944. Mravenci mohelnské reservace. Rozbor taxonomicky, faunisticko-oekologicky, sociologicky a zoogeograficky. Pp. 9-102 in: Kratochvíl, J., Novák, V., Snoflák, J. Mohelno. Soubor práci venoványch studiu vyznamne památky prírodní. 5. Hym (page 72, also described as new)
  • Radchenko, A. G. 1992b. Ants of the genus Tetramorium (Hymenoptera, Formicidae) of the USSR fauna. Report 2. Zool. Zh. 71(8 8: 50-58 (page 55, Junior synonym of ferox)